21 st

Century

Skills

De 21st century Skills zelf!

 • Uitdagend en toekomstgericht

  Een kind dat nu voor het eerst naar school gaat, solliciteert rond 2032 naar een eerste baan. Leert dit kind nú op school wat het dan nodig heeft voor een goede start?  De sterk veranderende samenleving vertoont zelfs fundamentele verschuivingen waar het onderwijs wel op moet reageren.

 • Inspelen op het talent van alle leerlingen

  Iedereen heeft talenten en mogelijkheden om verder te ontwikkelen.
  De uitdaging is te ontdekken hoe je dit kunt doen op een manier die bij jou past en die aansluit op jouw mogelijkheden.

 • Onze leerlingen centraal

  Tijdens onze lessen staan de behoeften van elke individuele leerling centraal. De ene leerling heeft wat extra uitleg nodig, de andere heeft behoefte aan verbreding of verdieping. 

Klaar voor de maatschappij van de toekomst

De skills zelf!  
Klaar voor de maatschappij van de toekomst.

Op De Schatkamer werken we dag in dag uit aan de 21st Century Skills. Dit zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol te kunnen deelnemen in de maatschappij van de toekomst. De arbeidsmarkt van de toekomst vraagt om hogere kennis, maar ook om ICT-geletterdheid, probleemoplossingsvaardigheden, kritisch kunnen denken, creativiteit en sociale competenties.

Binnen onze basisschool geven we het onderwijs naar deze inzichten vorm. Denk daarbij aan wereldoriëntatie en begrijpend lezen, vakken die we inmiddels op een andere wijze aanbieden. Deze andere manier van leren leidt ertoe dat de leerling de stof beter onthoudt en zich als vanzelf een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding aanmeet.  De 21st Century Skills moeten dan ook niet gezien worden als een op zichzelf staand vak, maar als een integrale aanpak die verweven is in ons totale lesprogramma en manier van doen.

En het mooie is dat deze werkwijze in het voortgezet onderwijs wordt voortgezet, want er is een nauwe samenwerking hierin met het Almere College. Wij ervaren daardoor dat de overgang voor onze leerlingen soepeler verloopt.

ICT geletterdheid

We leren omgaan met verschillende computertoepassingen

ICT geletterdheid 
Techniek is tegenwoordig overal. Op bijna elke plek is wifi, voor een treinritje heb je een ov-chipkaart nodig en zelfs de meeste huishoudelijke apparaten zijn dankzij een chip toegerust met allerlei handige functies. De huidige generatie kijkt daar amper nog van op, toch moeten ze leren hoe ze er goed mee omgaan om en hoe het allemaal werkt. 
 
Meedoen aan nieuwe ontwikkelingen, gaat niet zonder technologie en het juist benutten ervan. Onze leerlingen leren vanaf groep 5 omgaan met verschillende computertoepassingen en online tools. Kinderen hebben later meer kans op een baan als zij begrijpen hoe computers werken. Onder de term ICT geletterdheid raken zij bedreven in: 

Digitale geletterdheid, digiwijsheid en mediawijsheid.

Digitale geletterdheid; het zelf aansturen van devices om oplossingen te vinden, zelf analyseren en logisch organiseren van gegevens en vervolgens het (her)formuleren van problemen en zoekvragen. 

 • Hoe formuleer je een goede zoekvraag?
 • Wat staat er precies in de tekst?
 • Van wie is de informatie afkomstig?
 • Hoe weet je of de informatie betrouwbaar is?
 • En waar zoek je als er niets op internet is te vinden?

Digiwijsheid; is de mate waarin je met computers en digitale media kunt omgaan. Het gebruiken van computers vereist een andere manier van denken, ook wel computational thinking genoemd:

 • Het zelf kunnen aansturen van computers en computergestuurde apparaten zodat een computer kan helpen bij het vinden van oplossingen
 • Het analyseren en logisch organiseren van gegevens
 • Het (her)formuleren van problemen en zoekvragen

Mediawijsheid; het bewust, kritisch en actief inzetten van alle beschikbare media. Hiervoor zijn competenties nodig als informatieverwerking, begrip, zelfinzicht (reflectie) en het vermogen om door het inzetten van media problemen zelfstandig op te lossen of nieuwe creatieve toepassingen te ontwikkelen. 

Zaak-vakken, verkeer en Engelse taal

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs op een leuke en leerzame manier

Tijdens wereldoriëntatie komen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aan bod.

In de kleutergroepen wordt gewerkt met thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen. Daardoor krijgen kinderen kennis van de wereld om hen heen.

Ook in de groepen 3 en 4 wordt aandacht geschonken aan bijvoorbeeld gebeurtenissen om ons heen waarin de verschillende aspecten van aardrijkskunde, de natuur, het milieu en de tijd van vroeger en nu naar voren komen.

Vanaf groep 5 wordt wereldoriëntatie opgesplitst in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. We werken met nieuwe methodes die horen tot één familie en zijn qua werkwijze en materialen aan elkaar gelieerd.

Ook verkeerslessen worden gegeven in zowel de onderbouw als de bovenbouw. Hiervoor beschikken we over de uitgaven van Veilig Verkeer Nederland. Stap vooruit, op Voeten en Fietsen en de jeugdverkeerskrant.

Engelse taal

In de groepen 7 en 8 wordt de Engelse taal onderwezen.

De kinderen leren onder andere eenvoudige gesprekjes voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Kinderen leren ook presentaties te houden in kleine groepjes. Dit doet dus ook een beroep op het samenwerken. We werken met de methode “Groove me”.

Kom eens langs!

U bent van harte welkom voor een rondleiding!