Algemene informatie over de groepen

Onze school is een Daltonschool. Kinderen van de zelfde leeftijd zitten zoveel mogelijk bij elkaar in 1 groep. Jaarlijks heeft uw kind één of twee vaste leerkrachten en een vast lokaal. De kinderen krijgen een deel van de leersctof gelijktijdig aangeboden. 

Het werken met dag- en weektaken is op onze school al jaren geleden ingevoerd. Dit heeft tot gevolg dat alle leerlingen, dus ook al de kinderen uit de groepen 1-2, individueel werken. De leerlingen ontwikkelen hierdoor een (ook voor het voortgezet onderwijs noodzakelijke) goede zelfstandige werkhouding. De laatste jaren kiest het team alleen nieuwe onderwijsmethoden en materialen die passen bij deze werkwijze. Al deze factoren maken het mogelijk onderwijs aan te bieden dat zoveel mogelijk past bij elk individueel kind.