Bovenbouw

Groep 7: Meer verantwoordelijkheid met weektaken.
Het toepassen van alle leerstof, vooral rekenen met
breuken, procenten en verhoudingstabellen.

Groep 8: Voorbereiden op het voortgezet onderwijs

Groep 7/8: We gaan op kamp naar Vierhouten
en maken een eindmusical.

Groep 5: We beginnen met Wereldoriëntatie
en gaan werken met ons eigen Chromebook.

Groep 6: Wat we in groep 5 geleerd hebben
breiden we in groep 6 verder uit.

Wat je moet weten over de bovenbouw

 • Eigen verantwoordelijkheid met weektaak

  Vanaf groep 5 leren de kinderen hoe je moet plannen met behulp van de weektaak. Zij doen dit zelfstandig en plannen de taak met de kleuren van de week. Aan het eind van de week wordt de weektaak geëvalueerd, zodat de kinderen weten wat ze de volgende weektaak anders kunnen doen.

 • Passend onderwijs door de Talentenklas

  De Talentenklas binnen onze Antebasisscholen heeft de volgende doelstellingen:
  De kinderen ontwikkelen een zelfbeeld passend bij hun mogelijkheden. De kinderen leren ‘leren’, d.w.z. ze leren planmatig werken, ze gebruiken passende leerstrategieën en leren doorzetten. De kinderen gebruiken hun kennis en vaardigheden voor het analyseren van problemen en komen tot oplossingen voor deze problemen.
  De kinderen worden uitgedaagd hun talenten op verschillende manieren in te zetten. De kinderen maken kennis met vakgebieden die niet in het programma van het basisonderwijs zijn opgenomen. De kinderen ontmoeten en leren samenwerken met ontwikkelingsgelijken.

  Doel
  De Talentenklas is een initiatief van Antebasisscholen en het Almere College. De algemene doelstelling van de Talentenklas is om een passend onderwijsaanbod te bieden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen dat rekening houdt met hun ontwikkelingsmogelijkheden, hun creativiteit en brede interesse. Daarnaast zijn de lessen erop gericht dat leerlingen in de talentenklas leren van en met elkaar. De focus ligt op leren leren (leerstrategieën) en samenwerken.

 • Voorbereiden op de eind Cito en het voortgezet onderwijs

  Al aan het eind van groep 7 krijgen de ouders en het kind te horen aan welke richting ze moeten gaan denken voor het Voortgezet Onderwijs.

  De basisschool bepaalt in februari het schooladvies. Het advies van de basisschool is gebaseerd op de ervaringen in de totale schoolperiode. Voor 1 maart heeft de leerkracht hierover een adviesgesprek met leerling en ouders en daarna wordt het definitieve advies doorgegeven aan het Voortgezet Onderwijs.
  De leerkracht van groep 8 baseert het schooladvies op de resultaten van de toetsen, die zijn afgenomen in de basisschoolperiode en na bespreking met de leerkracht van groep 8 en met de intern begeleider.
  Na 1 maart heeft de groepsleerkracht een gesprek met de coördinatoren van het Voortgezet Onderwijs In april wordt de eindtoets afgenomen. Er vindt opnieuw een gesprek plaats met ouders en leerling als de score van de eindtoets een andere richting aangeeft dan het reeds gegeven advies. Vanuit de basisschool kan na dit gesprek het advies in incidentele gevallen eventueel naar boven worden bijgesteld. Het advies wordt op dat moment niet meer naar beneden bijgesteld. Eventuele wijzigingen in het advies worden door de leerkracht aangepast en doorgegeven aan het Voortgezet Onderwijs.

SAMEN NAAR EEN MOOIE TOEKOMST

Ons motto: ontmoet, ontdek, ontwikkel. Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen zich veilig en plezier voelen op school. Dit is de juiste basis om tot goed leren te komen.

Met het goed leren plannen en een goede voorbereiding naar het Voortgezet Onderwijs zijn onze leerlingen, na groep 8, helemaal klaar voor de volgende stap in hun schoolleven.

Bovenbouw groep 5-6

Groep 5-6

De klas waarbij de kinderen leren om zelfstandig te werken met een weektaak, een Chromebook en ze maken kennismaken met nieuwe vakken zoals Natuur, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Topografie.

In groep 5-6 krijgen de kinderen te maken met nieuwe en leuke uitdagingen. Ze leren om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen taken en doelen. Hierdoor wordt hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gestimuleerd. Dit kunnen ze bijhouden in hun weektaken, dit samen met hulp van de leerkracht. Naast het zelfstandig werken worden er ook veel groepsopdrachten gedaan, waarbij de kinderen ook leren om elkaar te helpen. We doen het niet apart, maar samen!

Weektaak:
Vanaf groep 5 leren de kinderen om zelfstandig te werken met een weektaak. Een weektaak is een planning voor de hele week dat door de leerkracht wordt gemaakt. Alle lessen worden elke week samen met de doelen van de lessen in een weektaak gezet en vervolgens uitgedeeld aan de kinderen. Ze stellen een doel van de week voor zichzelf en gaan hieraan werken. Dit stimuleert hun zelfstandigheid en helpt het kind doelgericht te werken. De kinderen die het doel van de les snappen, mogen doorwerken. Op hun weektaak kunnen ze zien wat er gemaakt moet worden. Wanneer zij hun les af hebben kleuren ze de les af op hun weektaak. Aan het einde van de dag evalueren ze over de dag zelf. Hoe was je dag? Wat ging er goed? Wat kan nog beter?

Mediawijsheid:
De kinderen maken de verwerking van rekenen, taal, woordenschat en spelling op een Chromebooks. Na de instructie kunnen ze aan het werk. De WO-vakken en het vak schrijven worden schriftelijk gemaakt. Dit doen we om het schrijven niet te verleren. De kinderen vinden deze afwisseling erg prettig.

WO-vakken:
In groep 5 komen de vakken zoals: Natuurkunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde en Topografie aanbod. Hierbij werken we met de methodes Natuur-, Tijd-en Wereldzaken. Deze lessen worden klassikaal gegeven. Na de instructie maken de kinderen gezamenlijk de verwerking. We bieden deze lessen aan in verschillende werkvormen. De kinderen kunnen presentaties geven over de stof en een posters maken. Die keuzes leggen we bij de kinderen neer. Dit zorgt voor extra plezier in deze vakken en de leerstof beklijft beter.

Halpas:
Er zijn drie ruimtes waar de kinderen mogen werken, dat zijn: het klaslokaal, het stiltelokaal en de samenwerkruimte (de hal).
Als de kinderen in het stiltelokaal of de samenwerkruimte willen werken, dan moeten ze hun halpas meenemen. Er zijn regels opgesteld waar de leerlingen zich aan moeten houden. Wanneer dit niet gebeurd, kunnen ze hun hal pas kwijtraken. Hierdoor zijn ze de vrijheid kwijt om ergens anders dan het lokaal te werken. Dit stimuleert hun verantwoordelijkheid en zo leren ze om rekening te houden met andere kinderen die ook in dezelfde ruimtes werken.

Boekbespreking/Spreekbeurt:
In groep 5 en 6 geeft ieder kind 1 keer per schooljaar een boekbespreking en een spreekbeurt. Ze mogen dan een presentatie geven over hun favoriete boek en een voor een spreekbeurt.

Voortgangsgesprekken:
We hebben twee keer per jaar voortgangsgesprekken waarbij we samen met het kind en zijn/haar ouders in gesprek gaan. Hierbij stellen we samen doelen op voor de komende periode. Dit stimuleert het verantwoordelijkheid van het kind.

Leerlingenraad:
Vanaf groep 5 kunnen de kinderen deelnemen aan de leerlingenraad. 1 keer per jaar zijn er verkiezingen. Hiervoor kunnen de kinderen zich opgeven. De kinderen krijgen een stembiljet van de juf en dan mogen ze stemmen op 2 kinderen per groep. Samen met de leerlingenraad gaan de juffen van groep 5-6 en 7-8 een aantal keren per jaar vergaderen om een leuke actie voor de school of omgeving te bedenken. Ook wordt er samengewerkt met de MR. De laatste twee jaren hadden de kinderen de Kika-run(Stichting Kinderen Kankervrij) en een kunstproject op school georganiseerd, dit was een groot succes.

Gym:
Elke maandag en vrijdag is er gym. Op de maandag worden de gymlessen verzorgd door de leerkrachten zelf en op de vrijdag geeft er de vakleerkracht les.

Leerkrachten:

juf Annemieke (di, wo, do,vr) en juf Ilse (ma).

Bovenbouw groep 7-8

Groep 7-8

Groep 7 en groep 8 sluiten mooi op elkaar aan. Binnen deze combinatieklas kunnen de kinderen veel van elkaar opsteken en samen werken aan diverse vraagstukken binnen de verschillende vakken. In deze jaren worden de kinderen als het ware klaargestoomd voor de middelbare school, zowel op sociaal emotioneel gebied als op onderwijsgebied. Het oriënteren en vervolgens kiezen van een geschikte VO-school die bij je past is deze jaren erg belangrijk. In groep 8 staan de kinderen voor een belangrijke keuze en hierin worden ze intensief begeleid.

In groep 7-8 wordt de zelfstandigheid, probleemoplossend werken en de zelfverantwoordelijkheid sterk gestimuleerd; kinderen nemen deel aan de voortgangsgesprekken, de schooladviesgesprekken en ze worden uitgedaagd hun eigen (leer)doelen te bepalen én behalen. De kinderen werken met een agenda om zo hun planning en vorderingen bij te houden. Naast de gebruikelijke vakken als rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen komt ook mediawijsheid (we werken immers op Chromebooks) ieder jaar op een interactieve wijze aan bod (o.a. Mediamasters). Om het schrijven niet te verleren komt het vak schrijven wekelijks aan bod!

Ben je ergens goed in? In deze jaren ga je aan de slag om je talenten uit te breiden. Wil je bijvoorbeeld een vreemde taal leren of aan de slag met programmeren? Dit zijn de jaren dat je daar de ruimte voor krijgt. De kans is namelijk groot dat je hierin later iets gaat doen. Je moet het ijzer smeden als het heet is!

Presenteren en onderzoeken (onderzoeksvragen, presentaties, projecten e.d.); we doen het allemaal in groep 7-8 bij verschillende vakgebieden. Denk hierbij aan de wereld oriënterende vakken, Engels of een actueel project. Zo kan ieder kind zijn of haar talenten ontdekken en dit op een creatieve manier laten zien aan de klas, zowel individueel als met een maatje of in een groepje.

En verder: schoolkamp, klassenavond, gastsprekers, sportdagen en toernooien van verschillende sporten, excursies, voorleeswedstrijd, werken in de bibliotheek, participeren binnen de leerlingenraad, helpen bij schoolfeesten, musical of eindfilm, enz… Groep 7-8 doet en kan het allemaal.

Kortom: Het kan niet op!

 

Leerkrachten: juf Anne (ma. di. wo.) en juf Daniëlle (do vr.)

Bovenbouwers aan het woord

‘Ik vind het fijn dat als je een vraag hebt, dat die dan zo snel mogelijk wordt beantwoord dankzijhet hulpbord. ‘

AnnaGroep 5

‘Als we iets niet snappen, dan krijgen we extra uitleg van de juf aan de instructietafel.’

AylinGroep 5

’Het is heel leuk om met een Chromebook te werken. Je kan na je werk ook oefenspelletjes doen op Squla en Gynzy.’

SebastianGroep 6

‘Juf maakt altijd leuke grapjes met ons en ik vind het leuk met mijn vriendinnen. Ik vind het ook fijn om met een weektaak te werken.’

YvannaGroep 6

“In groep 7/8 mag je zelf gymles geven!”

MetinGroep 7

“Ik vind Daltononderwijs fijn, omdat ik dan zelf kan kiezen wanneer ik iets doe!”

RickGroep 7

“Ons motto is: “Niet apart, Maar Samen”, en daar houden we ons echt aan!”

AlyssaGroep 8

“Ik vind het leuk om samen op onze chromebooks te werken!”

AnissaGroep 8

Bovenbouw in beeld

Kom eens langs!

U bent van harte welkom voor een rondleiding!