Onderbouw

Groep 1: Motorisch worden we steeds handiger,
we leren de dagritmes op school

Groep 2: Samen in de kring leren we cijfers en
letters herkennen

Groep 3: Lezen, schrijven en rekenen. Een eigen
tafel, werkboeken en schriften. Wat leer je veel!

Wat je moet weten over de onderbouw

  • Kleuters ontdekken de school

    Op onze school zijn alle kinderen vanaf hun vierde jaar welkom. Zij komen dan in onze gecombineerde groep 1/2, waarin de kinderen de school en alles wat daarbij hoort ontdekken. Samen spelen en leren van en met elkaar vinden wij belangrijk.

  • Samen spelen, samen werken, samen leren

    Samen met onze kleuters leren we en werken we met verschillende thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld. Tijdens die thema’s besteden we aandacht aan de motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kleuters, muzikale vorming en taal- en rekenbegrippen.

  • We leren lezen, schrijven en rekenen

    Al in groep 2 leren de kinderen letters en cijfers. Dit bereidt hen voor op het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. Want dan leren de kinderen elke dag een nieuwe letter in combinatie met een woord. We maken meters met het leren lezen en leren de kinderen de sommen tot 20 uit hun hoofd.

ONTMOETEN, ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN BEGINT HIER

En dan is het zover! Uw kleuter is vier en mag naar school. In het begin best spannend, maar ook heel leuk. Wij doen ons best om de kleuters vanaf de eerste dag een warm welkom te geven in onze kleutergroep 1/2.  De kleuters beginnen elke dag met een inloop voor de ouders, daarna gaan ze in de kring zitten. Tijdens deze kringgesprekken (die in elke groep plaatsvinden) mogen de kinderen hun verhaal vertellen. Met name in de onderbouw leren de kinderen vanuit een kringgesprek spelenderwijs de regels en afspraken.

Onze kleuters gymmen in het speellokaal in onze school onder begeleiding van hun eigen juf. Vanaf groep 3 gaan de kinderen naar de grote gymzaal.  Hier krijgen zij twee keer per week een uur gym: één keer wordt dit gegeven door een vakleerkracht en één keer door de eigen leerkracht.

Groep 1-2

We leren omgaan met het dagritme van school

De kinderen maken in groep 1 een start met het basisonderwijs. We kiezen er bewust voor om groep 1 en 2 te combineren. Een kleuter is de hele dag spelenderwijs bezig de wereld te ontdekken. Samen spelen en leren vinden wij erg belangrijk. We sluiten met verschillende thema’s zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de kleuters, zoals de jaargetijden en feestdagen, gezondheid en verkeer.

Groep 1-2

Leerkrachten:

Groep 0-1: juf Maria (di, wo, do ) en juf Azize (ma, vr).

Groep 2: juf Manon

Onderbouwers aan het woord

“We knutselen veel en maken leuke dingen en we spelen ook lekker buiten.”

BramGroep 1/2

“Ik vind het leuk dat iedereen een keertje hulpje is en ik ook!”

AshleyGroep 1/2

“Ik vind het heel leuk dat we gaan leren lezen en rekenen.”

DeanGroep 3

“Ik heb heel veel vriendinnetjes waar ik veel mee speel.”

EsraGroep 4

Groep 3-4

We werken in een eigen schrift, aan een eigen tafel!

Dan de grote stap… van groep 2 naar groep 3. Hier heb je ineens je eigen tafel en een eigen la’tje. De kinderen leren hier lezen. Superspannend maar ook erg leuk natuurlijk! Om de 2 a 3 dagen leren de kinderen een nieuw woord en hangen we een nieuwe letter aan de letterlijn. Hier doen we dan allemaal spelletjes en oefeningen mee. Na ongeveer een half jaar hebben de kinderen alle letters geleerd. Dan gaan we er steeds moeilijkere woorden mee maken en komen ook de spellingsregels meer aan bod. De kinderen leren ook de letters en cijfers schrijven. We beginnen met de losse letters, in groep 4 gaan de kinderen aan elkaar schrijven. Dit oefenen ze goed in hun schrijfschrift. Rekenen neemt ook een belangrijke plaats in in groep 3.  Ze leren o.a. tellen (met sprongen), splitsen, verliefde harten, met geld rekenen, meten, klokkijken en ze gaan al sommetjes maken. Ook oefenen de kinderen van groep 3 en 4 regelmatig op de computer, ipad of Chromebooks. In groep 3 en 4 krijgen de kinderen dagelijks een overzicht op hun tafel wat ze die dag gaan leren. Dit noemen we een dagtaak. Als ze klaar zijn dan kunnen ze zelf hun werk ‘afkruisen’, dit bespreken ze eind van de dag met de leerkracht. Hoe vond je het gaan vandaag? Zo leren we kinderen zich al vroeg verantwoordelijk te voelen voor hun eigen werk. Dit wordt uitgebouwd naar een weektaak. De kinderen in groep 4 krijgen het vak “Taal” erbij. Hierbij komt ook woordenschat aan de orde. Er wordt veel gelezen om steeds beter te worden. Aan zowel tempolezen als aan begrijpend lezen wordt veel aandacht besteed. In groep 4 leren de kinderen de tafels. Daarnaast knutselen de kinderen van groep 3 en 4 wekelijks en gaan ze gymmen.

Zowel de kinderen in groep 3 als in groep 4 komen drie keer per jaar mee met de ontwikkelingsgesprekken.

Groep 3-4

Leerkrachten:

juf Ceren (ma, di, wo), juf Nazile/ juf Myrna (do, vr)

Onderbouw in beeld

Kom eens langs!

U bent van harte welkom voor een rondleiding!