Groep 1-2

Het begint allemaal in de kleuterklas. Spelenderwijs wordt er door de kinderen geleerd. De basis voor hun verdere ontwikkeling ligt bij de kleuters en daarom is het zo belangrijk dat het thuisonderwijs thuis ook doorgaat.

Elke week plaatsen de leerkrachten werkbladen, educatieve spelletjes en sites met ideeën waar ouders/verzorgers samen met hun kind aan kunnen werken. Daarnaast is een van de belangrijkste ontwikkelingen bij een kind, de woordenschat vergroten. Op De Schatkamer gebruiken we hiervoor de methode ”Praten met Pim”. De leerkrachten delen elke week nieuwe woorden die passend zijn bij het thema.

Ten slotte beseffen de leerkrachten dat het inplannen en zelfstandig werken best lastig is en dat er veel wordt gevraagd van de ouders/verzorgers. De leerkrachten waarderen de inzet enorm. Door deze inzet kunnen we er samen voor zorgen dat de kinderen zich blijven ontwikkelen, ook al zijn ze niet fysiek op school aanwezig.

Website: https://www.pratenmetpim.nl/woorden
Tip: Facebook – kleutermeester Sander

Groep 3-4

Lezen, Taal en Spelling

Groep 3:
Aan het begin van het schooljaar is groep 3 begonnen met het ontdekken van woorden die bestaan uit losse letters. Met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Hiervoor werken wij met Veilig Leren Lezen. Om thuis verder te gaan met de verschillende klanken en letters, werken wij met deze website: https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-veilig-leren-lezen-kim-versie

Hier bieden ze thuislessen aan van Veilig Leren Lezen. Dit zorgt ervoor dat de kinderen kunnen blijven oefenen en geen achterstand zullen oplopen. Daarnaast is het ook belangrijk dat we thuis in boeken lezen. Wij zetten ook Veilig en Vlot online in. De kinderen kunnen zo nog meer oefenen met het lezen van woorden waarbij een bepaalde letter of klank centraal staat. 

Groep 4:
Inmiddels begint groep 4 zich langzamerhand voor te bereiden op groep 5. Zij werken net als groep 5 met Taal actief en maken de opdrachten van taal en spelling via de digitale versie van Taal actief. Met de digitale oplossingen van Taal actief werk je hetzelfde als in het boek. Dus dezelfde leerlijnen, didactiek, organisatie, instructie en begeleiding. Per les staat er een doel centraal. De kinderen maken de opdrachten en wij kunnen via ons systeem zien of de kinderen hun doelen wel of niet behaald hebben.

Rekenen

Voor rekenen werken wij met Wereld in Getallen via Bingel. Door meervoudige verbindingen tussen leerdoelen leren kinderen effectiever. In Bingel krijgt een kind een makkelijkere of moeilijkere oefening aangeboden of wordt gewerkt aan kennis, inzicht en vaardigheden van een onderliggend leerdoel. Wij maken voor het kind de didactische keuzes. 

Per les staat er een doel centraal. Daarna laten ze een instructiefilm zien. Vervolgens worden de opdrachten net zo aangeboden als in hun boek. Er zijn verschillende soorten taken beschikbaar namelijk: peiltaken, verbetertaken, tempotaken, herhaaltaken en plustaken. Voor de kinderen is dit herkenbaar en een erg fijn systeem om mee te werken. Wij kunnen vanuit huis dan zien hoe de kinderen scoren en of ze hun doelen wel of niet behaald hebben. Daarna passen wij de doelen aan op de behoeftes van de kinderen.

Begrijpend lezen en Woordenschat

Ook al kun je heel goed lezen, het allerbelangrijkste is dat je datgene wat je leest ook begrijpt. Niet alleen bij begrijpend lezen, maar bij alle vakken! Hiervoor werken wij met een online versie van Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Bij het lezen van de teksten oefenen leerlingen in het actief en strategisch lezen, om de tekst zo goed mogelijk te begrijpen. Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat de kinderen hun woordenschat ook uitbreiden en de woorden begrijpen die in de tekst van de week voorkomen. Daarvoor werken wij met Weerwoord. Voordat de kinderen een tekst gaan lezen van Nieuwsbegrip, bieden wij een dag van tevoren alle belangrijke woorden aan via Weerwoord. Zo leren de kinderen eerst de belangrijke woorden kennen. Daarna gaan ze de tekst lezen van Nieuwsbegrip. Dit zorgt ervoor dat ze de tekst beter kunnen begrijpen en zo wordt hun woordenschat ook verder uitgebreid.  

Gymnastiek

Hoe belangrijk is het dat je toch in beweging blijft terwijl je thuis zit? Heel belangrijk!
Daarvoor heeft juf Myrna een oplossing bedacht. Zij maakt leuke filmpjes waarbij ze de kinderen van onze klas online gymlessen kan aanbieden. Je hebt niet veel nodig. Al deze oefeningen kun je thuis doen met de spulletjes die je in huis hebt. Daarnaast is er ook elke dag online een sportieve challenge op facebook, parro en classroom. 

Kwink

Kwink vonden we altijd zo leuk in de klas. Dit deden we klassikaal en het hielp ons sterker te worden op sociaal-emotioneel gebied. Betekent het dat we thuis geen Kwink meer kunnen doen? Nee hoor! Wij zetten voor jullie online lessen klaar van Kwink, zodat jullie daar thuis mee kunnen oefenen. 

Knutselen en Tekenen

Niet alleen vinden wij de vakken zoals taal en rekenen belangrijk om te doen. Knutselen en tekenen is ook net zo belangrijk. Het is voor veel kinderen een favoriete bezigheid. Kinderen beleven veel plezier aan de handelingen die ze uitvoeren en dat is nou zo belangrijk! Elke week zetten we een knutselactiviteit online. Wij leggen uit wat je nodig hebt en laten een knutselwerkje als voorbeeld zien. De kinderen sturen dan foto’s van hun knutselwerkjes naar de juffen. Wij proberen knutselactiviteiten te bedenken waarbij je alleen materialen nodig hebt zoals papier, lijm, schaar, verf en verfkwasten. 

Natuur en geschiedenis (Wereldoriëntatie)

Deze twee vakken bieden we aan door filmpjes online te zetten van bijvoorbeeld Nieuws uit de natuur, Meester Freek, School TV etc.

Naast al deze vakken oefenen we ook extra via Squla, Junior Einstein, Kahoot en Gynzy waarbij er opdrachten in de vorm van een spel worden aangeboden. Dankzij het online systeem en hulp van iedereen hebben wij ervoor kunnen zorgen dat de kinderen thuis aan de slag kunnen. Hiervoor zijn wij alle ouders, oma’s en opa’s ontzettend dankbaar! Wij waarderen jullie steun en hulp enorm. Zonder jullie was het ons niet gelukt. Het doet ons goed als wij horen dat het goed gaat thuis en dat de kinderen aan het werk zijn. Samen hebben wij ervoor gezorgd dat de kinderen verder kunnen binnen hun ontwikkeling en dat het onderwijs niet stil staat. Wij komen straks sterker dan ooit terug op school en daar kunnen wij niet op wachten. Bedankt allemaal en probeer vooral gezond te blijven!

Groep 5-6

Hallo iedereen wij zijn groep 5-6 van de Schatkamer en gaan jullie vertellen hoe het thuisonderwijs er online uitziet. 

Lezen (nieuwsbegrip), taal en spelling:

Het is belangrijk om thuis aan de slag te gaan met lezen. De leerlingen kunnen thuis heerlijk in stilte of met een muziekje op lezen in hun (eigen) leesboek. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden via bol.com om online luisterboeken te luisteren. Op classroom de online leeromgeving kunnen de leerlingen oefenen met Race-lezen. Race-lezen bevordert het leestempo. Naast het race-lezen besteden we online ook aandacht aan begrijpend lezen. 

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode nieuwsbegrip. Dit is een online methode waarbij de leerlingen teksten leren te begrijpen en hun woordenschat wordt daarbij vergroot. Elke week maken de leerlingen één les van nieuwsbegrip. De lessen zijn actueel en op niveau. Nieuwsbegrip bestaat uit twee onderdelen: woordenschat & andere tekstsoort. Bij andere tekstsoort leren de leerlingen actief strategisch lezen. Door op deze manier te lezen begrijpen ze wat het doel is en wat de tekst inhoudt. Daarnaast het onderdeel woordenschat. Voor woordenschat gebruiken we niet alleen nieuwsbegrip, maar ook weerwoord. Weerwoord is een gekoppelde methode die ‘’lastige’’ woorden in de tekst uitvergroot en uitlegt. Door deze gekoppelde methode wordt de woordenschat vergroot en kunnen ze vragen maken die bij de tekst horen. 

In groep 5-6 heeft iedereen op school een eigen chromebook. Hierdoor is het voor ons fijn dat we aan de slag kunnen thuis met de methodes die op school ook worden gebruikt. De leerlingen maken iedere dag één les van spelling en taal op taal actief. De methode biedt eerst het doel aan, dan instructiefilmpjes en vervolgens zijn er verwerkingsopdrachten. We kunnen via een online programma zien hoe leerlingen het werk maken en waar ze nog extra uitleg voor nodig hebben. 

Rekenen

Rekenen doen we op Gynzy. Gynzy is een online programma waar allerlei vakken kunnen worden aangeboden. Iedere dag maken de leerlingen één les van rekenen. Per les staat er één doel centraal. Aansluitend kunnen de leerlingen een instructie presentatie bekijken, filmpjes of informatie lezen op classroom. Daarna kunnen ze de verwerkingsopdrachten maken. Voor rekenen kunnen de leerlingen extra oefenen via classroom met de tafels (tafeltoets) en voor extra uitdaging kunnen ze de online reken challenges uitvoeren. 

Zaakvakken

Op school werken we telkens een periode aan een van de vakken: wereldoriëntatie, natuurzaken of geschiedenis. De leerlingen hebben de mogelijkheid om online in hun werkboekje te werken en/of ze krijgen een aangepaste opdracht van de leerkrachten om te maken. Iedere week staat er één opdracht centraal. Daarnaast hebben we ook veel educatieve filmpjes die te maken hebben met deze vakken: Freek Vonk & Schooltv.

Kwink

Kwink is een methode gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Iedere twee weken staat er een thema centraal. Op school werd dit uitgebreid behandeld in de klas. De leerkrachten zetten online lessen klaar waar iedereen mee aan de slag kan gaan thuis. In deze tijd is het extra belangrijk om elkaar te helpen en te begrijpen. KWINK kan daarbij een handje helpen. 

Gymnastiek:

Het is heel erg belangrijk om te blijven bewegen. Juf Myrna geeft iedere week live een online gymles. De leerlingen kunnen actief meedoen. Alle oefeningen kunnen thuis worden uitgevoerd. Daarnaast is het belangrijk om gezond te blijven eten en genoeg te drinken. Tevens komt er iedere dag een challenge online op parro, classroom en facebook om uit te voeren. Durf jij het aan? Voer de challenge uit en laat weten hoe het ging. 

Crea vakken & Muziek 

Iedere week was er op school een leuk knutselcircuit. Veel kinderen vinden het leuk om creatief bezig te zijn en daarnaast is het ook ontzettend belangrijk voor de motorische ontwikkeling. De leerkrachten zetten iedere week vier leuke opdrachten klaar waar weinig materiaal voor nodig zijn. Daarnaast staat er iedere week, ‘één crea opdracht centraal. De kinderen kunnen creatief aan de slag en kunnen de resultaten door middel van een foto opsturen naar de juffen via de mail. De leerkrachten zetten de foto dan online in de galerij op classroom. We zijn daarnaast net gestart met de muzieklessen online. Iedere week komen er leuke lessen online om mee aan de slag te gaan. 

Extra oefenen en contact.

Ten slotte zijn er verschillende mogelijkheden om extra te oefenen. De leerlingen kunnen op squla, junior einstein en leskompas oefenen met alle vakken. Daarnaast kunnen ze op spellingsoefenen.nl oefenen met de spellingsregels en op tafelsoefenen.nl met de tafels. Tevens is er een mogelijkheid om iedere dag het jeugdjournaal te kijken en staan er op classroom educatie shows van Zapplive klaar om te bekijken. Ieder dag zijn de leerkrachten online om vragen te beantwoorden en iedere dag is er een vast moment om te videobellen met de juffen. Dit is het moment waarbij de leerlingen vragen kunnen stellen of even kletsen. Daarnaast zijn er momenten waarop de juf instructie geeft online. Elke vrijdag zijn er kind-gesprekken met iedere leerling. We bespreken dan kort hoe het gaat en wat er nog moet gebeuren of veranderen. Tenslotte worden er veel mailtjes verstuurd naar de ouders/verzorgers en de leerlingen en zijn er regelmatig updates in classroom met informatie. In parro worden de ouders/verzorgers ook op de hoogte gehouden. 

We zijn trots en blij hoe we er samen voor zorgen dat we online thuis kunnen werken en elkaar daarbij kunnen helpen. Bedankt voor alle hulp, steun en het vertrouwen. 

Groep 7-8

De digitale school gaat online “gewoon” door

Op De Schatkamer wordt al een paar jaar veel digitaal gewerkt. Vanaf groep 5 werken leerlingen op een chromebook. Dit biedt veel voordelen; leerlingen worden vroeg media-wijs, ze hebben kennis van de 21th century skills voordat ze de basisschool verlaten en iedere leerling kan werken op zijn/haar individuele niveau. Als leerkracht kun je dit volgen en kun je bijspringen daar waar nodig. Nu, in tijden van crisis, biedt deze werkwijze uitkomst, want de lessen gaan “gewoon” door. Hoe? Daar vertel ik graag meer over! Hier het verhaal van groep 7-8:

Een online classroom? Kan dat?

Jazeker, dat kan. Iedere groep heeft een digitale klas waarbinnen leerlingen kunnen zien wat ze moeten doen. Door middel van tutorials maken we de leerlingen wegwijs binnen deze online klas. Het is een soort platform waarbinnen informatie wordt uitgewisseld, vragen worden behandeld en werk wordt klaargezet door de leerkracht. Op deze manier blijven we met elkaar in contact en houden we elkaar op de hoogte. Dus ja, een digitale klas met een echte juf en echte leerlingen. (zie de FB pagina van Nieuwe Maan voor een impressiefilm)

En hoe gaat dat dan?

Iedere leerling logt in en kan direct zien welke update de leerkracht heeft gepost, welk werk er gepland staat en eventuele andere zaken. De sleutel tot het succes is betrokkenheid creëren. Ook online is het van het grootste belang dat leerlingen zich gezien en gehoord voelen. Daarom is de leerkracht steeds online aanwezig en in contact met de leerlingen. De berichtjes die leerlingen plaatsen krijgt de leerkracht ook via de mail. Daarom ben je te allen tijde op de hoogte van wat er speelt en kun je direct inspringen op vragen. Zo nodig wordt er met een individuele leerling gebruik gemaakt van het videobellen om hem of haar wegwijs te maken in deze nieuwe digitale wereld. Zoals Rutte ook zegt: “We kunnen dit alleen samen doen”. En laat dit nu eens perfect passen bij de slogan van onze school: NIET APART, MAAR SAMEN!

Dus het vraagt van iedereen een behoorlijke investering; van de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. 

En hoe gaat dat nu verder?

Nu duidelijk is geworden dat de scholen tot de meivakantie gesloten blijven, vraagt dit om nieuwe en meer definitieve werkwijzen. Dit betekent voor ons in groep 7-8 dat we weer, net zoals op school, met een weektaak gaan werken, er meer les gegeven gaat worden (online) en we de repetities voor de musical moeten uitstellen. 

Al met al stellen we dus alles in het werk om ook online er voor iedere leerling te zijn. Naast het schoolwerk bieden we ook diverse creatieve opdrachten aan, zijn er dagelijkse challenges op Parro en FaceBook, wordt er iedere dag met de klas ingebeld om bij te praten en in te gaan gaan op vragen die er spelen, is er aandacht voor bewegen, maar bovenal voor elkaar. Want als je het samen doet, ben je ook nooit alleen.  Het is een rare tijd voor iedereen. Aan ons de belangrijke taak om onze leerlingen met beide benen op de grond te houden. Ook zij voelen de onrust, de angst en zijn ze getuige van zaken waar zelfs wij, als volwassenen, niet altijd weten hoe er op de beste manier mee om te gaan. Dus er zal een keer een dag tussen zitten dat het niet loopt, dat de motivatie ver te zoeken is en dat alles veel en onoverzichtelijk wordt. Ook de verveling ligt bij velen op de loer. Hierin voelen wij ons geroepen ons steentje bij te dragen, in het doen van suggesties om de tijd te doden. Dus er wordt niet altijd serieus gepraat bij het videobellen! Tijd voor plezier en ongein hoort er gewoon bij.

We gaan ervoor! Samen sterk!