Onderwijs

gericht op

de toekomst

Kennismaken

Belangstellenden geven wij de mogelijkheid om op afspraak de school te bekijken.
Schrijf u in via deze knop:

Daltonschool De Schatkamer:
Onderwijs gericht op de toekomst

Welkom bij Daltonschool De Schatkamer. Op deze website staat informatie over onze school, het onderwijs en de activiteiten. Kinderen ontmoeten elkaar, ontdekken en ontwikkelen zich hier. Kijk gerust rond op deze site en ervaar onze school.

De vossen en dolfijnen.

Op De Schatkamer zijn we gestart met de vossen en dolfijnen. Groepje kinderen die extra uitdaging krijgen zowel in de groep als buiten de groep. Vandaag zijn we begonnen met het opstellen van (eigen)doelen. We werken aan één project en zetten daarbij onze vaardigheden in.

De Schatkamer stapt over van Cito-toets naar IEP.

Iep is een volgsysteem waarbij het kind centraal staat. Het systeem creëert gedurende het schooljaar een groot en breed beeld van het kind. Het is een doelgericht en kindgericht programma. Dit sluit aan bij onze visie. Iedere kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier en ontwikkelt daarbij z’n eigen kwaliteiten, talenten en vaardigheden.

Druk op de link voor meer informatie:

¨Met IEP weet ik wat ik kan en wat ik nog moet leren¨ (3)

Kinderboekenweek 2020: EN TOEN?

Aankomende week zullen we een reis maken met onze eigen tijdmachine. We komen langs de ridders, dinosaurussen, Mammoeten en nog veel meer…..

Daltonschool

De Schatkamer is een openbare school in Biddinghuizen, waar op een moderne wijze met de nieuwste methodes les gegeven wordt. De lessen worden op een actieve manier vormgegeven in de klassen. De basis voor ons onderwijs is het Daltonconcept. De pijlers van dit concept zijn verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Plezier en leren gaan bij ons hand in hand. We hebben aandacht voor het kind & Aandacht voor elkaar.

Onderbouw: 1-2 Middenbouw: 3 & 4-5

De groepen 1 en 2 (dit zijn de kleutergroep) vormen onze onderbouw. De groepen  3, 4 en 5 vormen onze middenbouw.  De kleuters ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen zich spelenderwijs in een leerrijke omgeving. De basis wordt gelegd in groep 1, de verdieping en het voorbereiden op groep 3 staat centraal in groep 2. In groep 3 begint het ”echte” werk. De kinderen leren lezen, letters schrijven, rekenen en nog veel meer. De groepen 4 en 5 richten zich op ”verrijking”. Dit betekent: verdieping, maar ook uitbreiding van de basisstof. Om de ontwikkeling te stimuleren werken de kinderen al vanaf de kleuters met (eigen) opgestelde doelen.

Bovenbouw: 6-7-8

De kinderen in de bovenbouw dragen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Er is veel differentiatie in het lesaanbod.  Kenmerkend is de verdieping zoeken en het verbreden van de opgedane stof. De kinderen werken met (eigen) opgestelde doelen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. In groep 7-8 worden de leerlingen voorbereid op de middelbare school.  Groep 8 maakt de IEP eindtoets. Een spannende tijd die wij voor de kinderen zo prettig en rustig mogelijk laten verlopen.