Bovenbouw

Binnen onze unit in de bovenbouw werken we groepsdoorbroken. In de bovenbouw wordt het nog meer zichtbaar wat kinderen nodig hebben op het gebied van aanbod, werkwijze en begeleiding. Door het werken met de weektaak leren kinderen plannen en verantwoordelijkheid dragen over hun eigen ontwikkelingsproces. Een groot deel van de verwerking van de leerstof gebeurt op de chromebook, hierbij is er duidelijk zicht op het niveau van het kind. Naast de chromebook maken we ook veel gebruik van actieve werkvormen.

In de bovenbouw gaan we dieper in op de doelen bij faqta. De kinderen leren hierdoor samenwerken en ontdekken wat hun leerstijl is.

De kinderen sluiten de basisschoolperiode af met voldoende kennis en vaardigheden voor de toekomst.