Bovenbouw

De bovenbouw richt zich op eind groep 8. We bereiden onze kinderen voor om richting het middelbaar onderwijs te gaan. Kinderen in de bovenbouw dragen een groot verantwoordelijkheidsgevoel, hebben hun uitstroomdoel in beeld en zijn gedreven om hier actief in de groep naar toe te werken.  De kinderen hebben een goed zelfbeeld, ze herkennen hun talenten en weten welke leerstijl bij hun past.

 We begeleiden en coachen de kinderen zowel op cognitief als sociaal vlak. Ze voelen en krijgen de ruimte om zich te kunnen ontwikkelen op hun eigen manier binnen hun groep.

De kinderen sluiten hun basisschoolperiode af met voldoende kennis en vaardigheden om zich verder te ontplooien in hun leven na de basisschool.

 

Bovenbouw
Talent
Onderwijsaanbod
Zo leer ik