Middenbouw

In de middenbouw werken we doelgericht. We kijken ook hiernaar wat een kind nodig heeft en wie/wat daarbij kan ondersteunen of uitdaging kan bieden. We werken met een dagtaak/weektaak. De kinderen krijgen zo inzicht in het onderwijsaanbod. Het aanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften, werkwijze en doelen van het kind. De kinderen reflecteren vervolgens op hun (eigen) doelen, waarbij het van belang is dat ze het doel begrijpen en kunnen toepassen in de praktijk. Dit maken we zichtbaar in de klas aan de hand van de doelenmuur. Na de reflectie kunnen we gericht met elkaar kijken of er extra ondersteuning of uitdaging nodig is. Zo maken we kinderen bewust van hun eigen ontwikkelingsproces.

Actief leren is hetgeen wat ervoor zorgt dat kinderen geprikkeld en gestimuleerd worden om te werken aan hun doelen. Dit doen we door samen te werken, actieve werkvormen te gebruiken en gevarieerd aanbod te bieden. Binnen de middenbouw maken we gebruik van chromebooks. Daarmee anticiperen wij op de digitale maatschappij van nu en de toekomt. Deze vorm van onderwijs gericht op de praktijk en digitale leeromgeving geven ieder kind de ruimte om zich optimaal te ontplooien.

In de middenbouw werken we thematisch aan projecten. Deze projecten zijn gericht op natuur/techniek, burgerschap, geschiedenis en aardrijkskunde. Door o.a. gebruik te maken van onderzoekend leren (Fata) en actuele thema’s in de groepen. Zorgen we voor een activiteitenaanbod passend bij de interesses en talenten van de kinderen.

middenbouw
Talent
Onderwijsaanbod
Zo leer ik