Middenbouw

In de middenbouw werken we veel groepsdoorbroken. Hierbij kijken we wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We werken doelgericht met een dagtaak/weektaak. Hierop kunnen de kinderen zien wat ze die dag/week gaan doen en leren. De kinderen reflecteren vervolgens op hun (eigen) doelen, waarbij het belangrijk is dat ze het doel begrijpen en dit kunnen toepassen in de praktijk. Aan de hand van de reflectie kunnen we kijken of er extra ondersteuning of uitdaging nodig is.

Het toepassen van verschillende werkvormen geeft kinderen de ruimte om hun doelen te behalen. Binnen de middenbouw maken we gebruik van chromebooks. We leren de kinderen vanaf eind groep 3 hoe ze moeten werken met een chromebook, welke verantwoordelijkheden erbij horen en hoe we de chromebook gaan inzetten in de klas. In de middenbouw breiden we het thematisch werken uit door te starten met Faqta. Kinderen leren en ontdekken nieuwe dingen over natuur/techniek, burgerschap, geschiedenis en aardrijkskunde.