Middenbouw

In de middenbouw werken we veel groepsdoorbroken. Hierbij kijken we wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We werken doelgericht met een dagtaak/weektaak. De kinderen reflecteren op hun (eigen) doelen, waarbij het belangrijk is dat ze het doel begrijpen en dit kunnen toepassen in de praktijk. We spelen in op de behoeften door begeleiding in te zetten op zowel hulp als uitdaging. Het toepassen van verschillende werkvormen geeft kinderen de ruimte om hun doelen te behalen. Binnen de middenbouw maken we gebruik van chromebooks. In de middenbouw breiden we het thematisch werken uit door te starten met Faqta. Bij Faqta leren kinderen over natuur/techniek, burgerschap, geschiedenis en aardrijkskunde.