Middenbouw

In de middenbouw werken we doelgericht. We kijken ook hier naar wat een kind nodig heeft en wie/wat daarbij kan ondersteunen of uitdaging kan bieden.

Actief leren is wat ervoor zorgt dat kinderen geprikkeld en gestimuleerd worden om te werken aan hun doelen. Dit doen we door samen te werken, actieve werkvormen te gebruiken en een gevarieerd aanbod te bieden. Binnen de middenbouw maken we gebruik van een Chromebook. Daarmee anticiperen wij op de digitale maatschappij van nu en de toekomt. Deze vorm van onderwijs gericht op de praktijk en digitale leeromgeving geven ieder kind de ruimte om zich optimaal te ontplooien.

In de middenbouw werken we thematisch aan projecten. Deze projecten zijn gericht op natuur/techniek, burgerschap, geschiedenis en aardrijkskunde. Door o.a. gebruik te maken van onderzoekend leren (Faqta) en actuele thema’s in de groepen zorgen we voor een activiteitenaanbod, passend bij de interesses en talenten van de kinderen.

middenbouw
Talent
Onderwijsaanbod
Zo leer ik