Onderbouw/Middenbouw

Groep 1: De kinderen ontdekken spelenderwijs de wereld om hen heen.

Groep 2: De kinderen leren zelfstandig en verantwoordelijk te zijn.

Groep 3: De kinderen leren veel nieuwe letters & woorden.

Wat je moet weten over de onderbouw/middenbouw

  • Kleuters ontdekken de school

    Op onze school zijn alle kinderen vanaf hun vierde jaar welkom. Zij komen dan in onze gecombineerde groep 1/2, waarin de kinderen de school en alles wat daarbij hoort ontdekken. Samen spelen en leren van en met elkaar vinden wij belangrijk.

  • Samen spelen, samen werken, samen leren

    Samen met onze kleuters leren we en werken we met verschillende thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld. Tijdens die thema’s besteden we aandacht aan de motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kleuters, muzikale vorming en taal- en rekenbegrippen.

  • We leren lezen, schrijven en rekenen

    Al in groep 2 leren de kinderen letters en cijfers. Dit bereidt hen voor op het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. Want dan leren de kinderen elke dag een nieuwe letter in combinatie met een woord. We maken meters met het leren lezen en leren de kinderen de sommen tot 20 uit hun hoofd.

ONTMOETEN, ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN BEGINT HIER

En dan is het zover! Uw kleuter is vier en mag naar school. In het begin best spannend, maar ook heel leuk. We geven de kleuters vanaf de eerste dag een warm welkom in onze kleutergroep 1.  De leerkracht start iedere ochtend in de kring. Tijdens deze kringgesprekken mogen de kinderen hun verhaal vertellen. Met name in de onderbouw leren de kinderen vanuit een kringgesprek spelenderwijs de regels en afspraken.

Onze kleuters gymmen in het speellokaal in onze school onder begeleiding van hun eigen juf. Vanaf groep 2 gaan de kinderen naar de grote gymzaal.  Hier krijgen zij twee keer per week een uur gym: één keer wordt dit gegeven door een vakleerkracht en één keer door de eigen leerkracht.

Groep 1-2

We leren omgaan met het dagritme van school

De kinderen maken in groep 1 een start met het basisonderwijs. De kinderen leren spelenderwijs nieuwe dingen en ontdekken de wereld om hen heen. Daarbij richten we onze aandacht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Samen spelen en leren vinden wij erg belangrijk. We sluiten met verschillende thema’s zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de kleuters, zoals de jaargetijden, feestdagen, gezondheid en verkeer. Dit alles is zichtbaar in de klas.

In groep 2 wordt de basis verder uitgebreid. De kinderen leren spelenderwijs steeds meer dingen en ervaren hoe het is om zelfstandig en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werkje of opdracht. Daarnaast beginnen ze al met rekenen en lezen.

Bij de kleutergroepen maken we gebruik van BOSOS. Een online leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van het kind in de gaten te houden. De leerkracht kan inzien wanneer welk kind een doel niet begrijpt of dit nog lastig vindt. De leerkracht biedt vervolgens een extra instructie.

Groep 1-2

Leerkrachten:

Groep 0-1: juf Sigrid (alle dagen) Juf Miriam (ma,vr)

Groep 2: juf Manon (alle dagen)

Onderbouwers aan het woord.

”Het is heel leuk op school. Het leukste is koken in de huishoek.”

”De school is heel leuk, lekker binnen en buiten spelen.”

”Leuk op school, kleien in de klas, spelen buiten.”

”Leuke school, skelter rijden, steppen en bouwen in de bouwhoek.”

Groep 3

We leren lezen, schrijven, rekenen en nog veel meer.

Dan de grote stap… van groep 2 naar groep 3. Hier hebben de kinderen een eigen tafel en een eigen la. De kinderen leren hier lezen. We werken met de nieuwste methode van ´Veilig leren lezen´ Superspannend maar ook erg leuk natuurlijk! De kinderen leren op een actieve manier de letters en woorden. Hier doen we dan allemaal spelletjes en oefeningen mee. De kinderen leren ook de letters en cijfers schrijven. We schrijven in blokletters.  Dit oefenen ze goed in hun schrijfschrift. Rekenen neemt ook een belangrijke plaats in, in groep 3.  Ze leren o.a. tellen (met sprongen), splitsen, verliefde harten, met geld rekenen, meten, klokkijken en ze gaan al sommetjes maken. Daarnaast oefenen de kinderen van groep 3 regelmatig op de computer, iPad of Chromebooks. In groep 3  krijgen de kinderen dagelijks een overzicht op hun tafel wat ze die dag gaan leren. Dit noemen we een dagtaak. Als ze klaar zijn dan kunnen ze zelf hun werk ‘afkruisen’, dit bespreken ze eind van de dag met de leerkracht. Hoe vond je het gaan vandaag? Zo leren de kinderen zich al vroeg verantwoordelijk te voelen voor hun eigen werk en leren ze daarbij werken met doelen. Dit wordt in de hogere groepen uitgebouwd naar een weektaak.  Er wordt veel gelezen om steeds beter te worden. Aan zowel tempo-lezen als aan begrijpend lezen wordt veel aandacht besteed. Daarbij wordt er veel geïnvesteerd in het leesplezier.

In groep 3 besteden we veel aandacht aan het vak Verkeer. Veilig kunnen buitenspelen en deelnemen aan het verkeer speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van een kind. Daarbij werken we aan verschillende projecten. We werken thematisch aan verschillende thema´s de aansluiten bij de belevingswereld en interesse van het kind. Hierbij ontwikkelen de kinderen de vaardigheden: samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflecteren.

Tenslotte knutselen de kinderen van groep 3 wekelijks de mooiste kunstwerken en gaan ze lekker gymmen in de gymzaal.

Groep 3

Leerkrachten:

juf Ceren (ma, di, wo),

juf Serena (do,vr).

Groep 4-5

We werken op onze eigen chromebook en leren aan de hand van (opgestelde) doelen.

Na groep 3 maakt het kind de overstap naar groep 4-5. In groep 4-5 krijgt ieder kind een eigen chromebook. De ICT-vaardigheden van het kind worden zo vergroot. Bij de vakken rekenen en spelling wordt de verdieping en verbreding van het vak aan geboden op een actieve manier. De leerkrachten werken veel met actieve werkvormen. De leerkrachten ervaren in de praktijk dat deze werkvormen een bijdrage leveren aan een actieve werkhouding, concentratie en leervermogen. Naast deze vakken krijgen de kinderen het vak taal. Taal bestaat uit: taal verkennen en woordenschat. De kinderen leren veel nieuwe woorden en de grammatica. Naast de drie kernvakken investeren de leerkrachten veel tijd in het technisch en begrijpend lezen. De kinderen leren vlot & correct lezen en ontdekken veel nieuwe dingen op het gebied van lezen (leesplezier, informatie).

Daarbij werken we in groep 4-5 ook aan projecten die aansluiten bij de groep 1, 2 en 3. Nieuw in groep 4-5 is dat de kinderen naast het project ook kennismaken met de vakken: geschiedenis, natuur en aardrijkskunde. Deze vakken lopen als een rode draad door de jaargroepen. Aan het einde van groep 5 leren de kinderen de provincies en hoofdsteden van Nederland. Binnen de school staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind op één. In de groep bieden we hier meerdere keren per week aandacht aan.

Op vrijdagmiddag is er ruimte voor creativiteit. De kinderen knutselen en tekenen de mooiste kunstwerken en laten zo hun fantasie spreken.

Wat typerend is aan groep 4-5 is dat de kinderen nu niet meer werken met een dagtaak, maar een weektaak. De kinderen werken veel samen, maar ook zelfstandig aan hun doelen. Daarbij werken ze aan hun presentatie skills. De kinderen gaan voor het eerst een boekbespreking doen, spannend maar vooral erg leerzaam!

Groep 4-5

Leerkrachten:

juf Ilse (ma, di, wo),

juf Nazile (do,vr).

Kom eens langs!

U bent van harte welkom voor een rondleiding!