Onderbouw

Bij de kleuters werken de kinderen spelenderwijs aan hun doelen. Het werken aan de doelen doen we groepsdoorbroken. Zo komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. Zowel op ondersteuning als uitdaging. Gedurende het schooljaar komen er verschillende thema’s aan bod. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. We maken gebruik van een planbord waardoor ze al op jonge leeftijd kennis maken met verantwoordelijkheden en het maken van keuzes. Naast het planbord gebruiken we ook een kiesbord. Op het kiesbord staat een gevarieerd activiteitenaanbod voor alle kinderen. Alle activiteiten zijn gericht op de kleuterdoelen. Deze doelen zijn passend bij de leeftijd en zorgen voor een goede basis om door te kunnen stromen naar groep 3.

Het is belangrijk dat kinderen leren van en met elkaar. Vanaf groep 1 leren we de kinderen hoe we met elkaar omgaan, hoe we communiceren en wie we zijn. Hiervoor gebruiken we de methode KWINK. Kinderen leren tijdens de lessen hun sociale en emotionele vaardigheden vergroten en ontdekken de kwaliteiten en talenten van zichzelf en elkaar.