Onderbouw

In de kleuterklassen werken we thematisch met de methode ‘’Onderbouwd’’
De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kleuters en zijn zichtbaar in de klas en de middenruimte.

Bij de kleuters werken de kinderen spelenderwijs aan hun (eigen) doelen. Doelgericht werken doen we groepsdoorbroken. We kijken wat een kind nodig heeft en wat daar voor nodig is op het gebied van ondersteuning en/of uitdaging. Ieder kind krijgt onderwijs op maat, afhankelijk van zijn/haar onderwijsbehoeften.

In alle groepen is er ook een planbord en een kiesbord. De kinderen maken al op jonge leeftijd kennis met verantwoordelijkheden en het maken van keuzes.

Op het kiesbord/planbord is een gevarieerd activiteitenaanbod zichtbaar voor de kinderen. De activiteiten op het planbord en kiesbord zijn gericht op de kleuterdoelen. Deze doelen zijn passend bij de leeftijd en zorgen voor een goede basis om door te kunnen stromen naar groep 3. Goed voorbereid naar groep 3 is waar we naar streven. Gedurende de kleuterperiode houden we goed in de gaten hoe een kind zich ontwikkelt. We bespreken dit tijdens de ontwikkelgesprekken. Dit doen we drie keer per jaar met ouders en kind. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind de ruimte krijgt zich te ontwikkelen in een veilige en inspirerende omgeving.

middenbouw
Talent
Onderwijsaanbod
Zo leer ik