Onderbouw

Bij de kleuters werken de kinderen spelenderwijs aan hun (eigen) doelen. Doelgericht werken doen we groepsdoorbroken. We kijken wat een kind nodig heeft en wat daar voor nodig is op het gebied van ondersteuning en/of uitdaging. Zo komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. In de kleuterklassen werken we thematisch. Per periode staan er drie thema’s centraal. Deze thema’s zijn verweven in ons lesaanbod. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kleuters en zijn zichtbaar in de klas.

In de groepen is er ook een planbord. Kinderen maken al op jonge leeftijd kennis met verantwoordelijkheden en het maken van keuzes. Bij het planbord hangt ook een kiesbord. Op het kiesbord is een gevarieerd activiteitenaanbod zichtbaar voor de kinderen. De activiteiten op het planbord en kiesbord zijn gericht op de kleuterdoelen. Deze doelen zijn passend bij de leeftijd en zorgen voor een goede basis om door te kunnen stromen naar groep 3.

Goed voorbereid naar groep 3 is hetgeen waar we naar streven. Gedurende de kleuterperiode houden we goed in de gaten hoe een kind zich ontwikkelt. We bespreken dit tijdens de ontwikkelgesprekken. Dit doen we drie keer per jaar met ouders en kind.

Samen met ouders, kind en school zorgen we ervoor dat uw kind de ruimte krijgt om zich op zijn/haar eigen manier in een veilige en fijne omgeving kan ontwikkelen.

onderbouw
Talent
Onderwijsaanbod
Zo leer ik