Onze school

ons-team

Wie zijn wij?

We zijn een dynamisch, enthousiast en gezellig team!

Onderbouw: Juf Anjuri, Juf Miriam, Juf Manon en Juf Esther

Middenbouw: Juf Serena, Juf Ceren, Juf Renate, Juf Ilse, Juf Romy,

Bovenbouw: Meester Theo, Juf Annemieke, Juf Anne, Juf Danielle

Directie: Irene

Onze visie

De Schatkamer is een school waar leerlingen, leerkrachten, ouders en directie met elkaar samenwerken. Daarbij is het belangrijk dat kinderen de vrijheid krijgen om eigen keuzes te kunnen maken en hun eigen pad te bewandelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerling is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkelingsproces. De leerkracht heeft hierbij een sturende rol. Om een leerling te kunnen laten ontwikkelen is het van belang dat er effectief wordt gewerkt om doelen te kunnen behalen. Doelgericht werken valt en staat met zelfstandigheid, samenwerken en reflecteren met elkaar.

Group Of Happy Children,

De opbrengst, dat ben ik!

Om de leerontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, gebruiken we het IEP leerlingvolgsysteem. Naast de methodetoetsen volgt de IEP het kind op alle vakgebieden, maar ook op welbevinden en leerstijl. Zo krijgen we een compleet beeld van het ontwikkelingsproces van het kind. Hierdoor kunnen we inspelen op de persoonlijke onderwijsbehoeften van het kind.

Ieder jaar zijn er drie ontwikkelgesprekken met ouders, leerkracht en kind. Tijdens de ontwikkelgesprekken worden de bovenstaande onderdelen besproken door en met het kind. De kinderen wordt zich bewust van hun eigen leerproces en leren hiervoor verantwoordelijkheid te dragen.

Op De Schatkamer heeft ieder kind zijn eigen portfolio. In het portfolio verzamelen we gedurende de basisschoolperiode alle gegevens over het kind. Zo ontstaat er een mooie map waarin het kind kan terugkijken op zijn/haar schoolperiode.

De opbrengst dat ben ik

Zo leer ik

Wie ben ik? Binnen een Daltonschool leer ik samen te werken met mijn klasgenoten en de leerkrachten. Dit leer ik door eigen keuzes te maken zodat ik mij optimaal kan ontwikkelen. Ik krijg de vrijheid om mijn eigen pad te bewandelen, daarbij leer ik verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen ontwikkelingsproces. De leerkracht helpt mij hierbij door mij te stimuleren om effectief te werken, zodat ik mijn doelen behaal. Tijdens mijn ontwikkelingsproces wordt ik steeds zelfstandiger en leer ik om te reflecteren.

Zo leer ik

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!

Sociaal-emotionele ontwikkeling Binnen De Schatkamer staat sociaalemotioneel leren bovenaan. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van het gevoelsleven en de persoonlijkheid, het leren omgaan met anderen en het aanleren van sociale vaardigheden. Dit zorgt voor een sociaal en emotioneel welbevinden. Wij zetten de KWINK-methode in en hanteren daarbij vijf competenties:

 

  1. Besef hebben van jezelf
  2. Besef hebben van de ander
  3. Keuzes kunnen maken
  4. Zelfmanagement
  5. Relaties kunnen hanteren
shutterstock_1827223871

Onderwijsaanbod voor ieder kind

Voor ieder kind is er binnen de Schatkamer ruimte om te ontwikkelen. We bieden ondersteuning op:

  • Het ontwikkelen van talenten.
  • Ondersteuning en hulp bij de les(stof).
  • Uitdaging en hulp voor meerbegaafde kinderen.
  • Ruimte en ondersteuning gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onderwijsaanbod

Talent

Talent Ieder kind heeft in aanleg ontwikkelingsmogelijkheden die door ervaring uit kunnen groeien tot talenten. Wij bieden de kinderen de ruimte om hun talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dit doen we door gedurende het schooljaar meerdere workshops aan te bieden waarbij ze zelf kunnen kiezen wat bij hun past.

Talent