Onze school

Onze visie

De Schatkamer is een school waar kinderen, leerkrachten, ouders en directie met elkaar samenwerken. Het is hierbij belangrijk dat kinderen de vrijheid krijgen om zelf keuzes te maken en hun eigen pad te bewandelen. Op deze manier kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. De kinderen zijn (mede) eigenaar van hun eigen leerproces. De leerkracht heeft hierbij een coachende rol. Om een kind te kunnen laten ontwikkelen is het van belang dat er effectief wordt gewerkt om doelen te kunnen behalen. Doelgericht werken valt en staat met zelfstandigheid, samenwerken en reflecteren met elkaar.’’

Ons visie

Zo leer ik

Binnen een Daltonschool leer ik samen te werken met mijn klasgenoten en de leerkrachten. Dit leer ik door eigen keuzes te maken zodat ik mij optimaal kan ontwikkelen. Ik krijg de vrijheid om mijn eigen pad te bewandelen, daarbij leer ik verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen ontwikkelingsproces. De leerkracht helpt mij hierbij door mij te stimuleren om effectief te werken, zodat ik mijn doelen behaal. Tijdens mijn ontwikkelingsproces word ik steeds zelfstandiger en leer ik om te reflecteren.

Zo leer ik

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!

Binnen De Schatkamer staat sociaal-emotioneel leren bovenaan. Wij gebruiken hiervoor de KWINK-methode. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van het gevoelsleven en het versterken van de eigen persoonlijkheid, het leren omgaan met anderen en het aanleren van sociale vaardigheden. Dit zorgt voor een sociaal en emotioneel welbevinden. Wekelijks zijn er KWINK-lessen in de klas en wordt er spelenderwijs gewerkt aan de kwink doelen. 

shutterstock_1827223871

Onderwijsaanbod voor ieder kind

Voor ieder kind is er binnen De Schatkamer ruimte om te ontwikkelen. We bieden ondersteuning op:

  • Het ontwikkelen van talenten.
  • Ondersteuning en hulp bij de les(stof).
  • Uitdaging en hulp voor meerbegaafde kinderen.
  • Ruimte en ondersteuning gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onderwijsaanbod

De opbrengst, dat ben ik!

Om de leerontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, gebruiken we het IEP leerlingvolgsysteem. Naast de methodetoetsen volgt de IEP het kind op alle vakgebieden, maar ook op welbevinden en leerstijl. Zo krijgen we een compleet beeld van het ontwikkelingsproces van het kind. Hierdoor kunnen we inspelen op de persoonlijke onderwijsbehoeften van het kind.

Ieder jaar zijn er drie ontwikkelgesprekken met ouders, leerkracht en kind. Tijdens de ontwikkelgesprekken worden de bovenstaande onderdelen besproken door en met het kind. De kinderen worden zich bewust van hun eigen leerproces en leren hiervoor verantwoordelijkheid te dragen.

Op De Schatkamer heeft ieder kind een eigen portfolio. Dit portfolio wordt  gedurende de gehele basisschoolperiode, (aan)gevuld met schoolresultaten, activiteiten, maar bovenal persoonlijke successen. Zo ontstaat er een mooie map waarin het kind kan terugkijken op zijn/haar schoolperiode.

De opbrengst dat ben ik

Talent

Wij bieden de kinderen de ruimte om hun talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dit doen we door gedurende het schooljaar diverse workshops aan te bieden, waarbij ze zelf kiezen wat bij hun past.

Talent