Onze school

Teamfoto 2021-2022 – kopie

Wie zijn wij?

Wij zijn een actief, gemotiveerd, betrokken en enthousiast team. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten. We vullen elkaar aan waardoor we ons optimaal kunnen blijven ontwikkelen.

Gezamelijk met veel energie en plezier leren we de kinderen om zichzelf te ontwikkelen en hun eigen identiteit te ontdekken. Daarbij leren we kinderen om zelfvertrouwen te hebben en open te staan voor de wereld om hen heen.

“De opbrengst, dat ben ik”

Een Daltonschool is een school waar leerlingen, leerkrachten, ouders en directie met elkaar samenwerken. Daarbij is het belangrijk dat kinderen de vrijheid krijgen om eigen keuzes te kunnen maken en hun eigen pad te bewandelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerling is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkelingsproces. De leerkracht heeft hierbij een sturende rol. Om een leerling te kunnen laten ontwikkelen is het van belang dat er effectief wordt gewerkt om doelen te kunnen behalen. Doelgericht werken valt en staat met zelfstandigheid, samenwerken en reflecteren met elkaar.

Om de leerontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, gebruiken we het IEP leerlingvolgsysteem. Naast de methodetoetsen volgt de IEP het kind op alle vakgebieden, maar ook op welbevinden en leerstijl. Zo krijgen we een compleet beeld van het ontwikkelingsproces van het kind. Hierdoor kunnen we inspelen op de persoonlijke onderwijsbehoeften van het kind.

Ieder jaar zijn er drie ontwikkelgesprekken met ouders, leerkracht en kind. Tijdens de ontwikkelgesprekken worden de bovenstaande onderdelen besproken door en met het kind. De kinderen wordt zich bewust van hun eigen leerproces en leren hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. 

Op De Schatkamer heeft ieder kind zijn eigen portfolio. In het portfolio verzamelen we gedurende de basisschoolperiode alle gegevens over het kind. Zo ontstaat er een mooie map waarin het kind kan terugkijken op zijn/haar schoolperiode. 

shutterstock_1827223871

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!

Vanaf jongs af aan bieden we op school lessen aan die een bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. De KWINK methode wordt wekelijks actief ingezet. Er wordt veel aandacht besteedt aan sociale thema’s, burgerschap en mediawijsheid. Samen zorgen we voor een fijne, sociale en veilige groep/school.

Ons onderwijs is gericht op de (onderwijs) behoeften van de leerlingen. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier en niveau. We richten onze begeleiding op het niveau, de doelen en het ontwikkelingsproces van het kind.

shutterstock_1827223871

Onderwijsaanbod voor ieder kind

Voor ieder kind is er binnen de Schatkamer ruimte om te ontwikkelen. We bieden ondersteuning op:

  • Het ontwikkelen van talenten.
  • Ondersteuning en hulp bij de les(stof).
  • Uitdaging en hulp voor meerbegaafde kinderen.
  • Ruimte en ondersteuning gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

shutterstock_1827223871

Talent

Kinderen krijgen binnen de Schatkamer de mogelijkheid om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen.  Allereerst zien we het als een investering in de toekomst. Wanneer de kinderen hun talent vroegtijdig ontdekken, kunnen ze gericht op zoek naar een opleiding (en later een baan) waarbij ze met veel plezier hun talenten kunnen inzetten. We doen dit door middel van een talenten circuit met een gevarieerd aanbod. Daarbij zien we dat kinderen meer gemotiveerd raken en gestimuleerd worden om nieuwe dingen te ontdekken.

shutterstock_1827223871