Onderwijs

gericht op

de toekomst

Daltonschool de Schatkamer:
Onderwijs gericht op de toekomst

Welkom bij Daltonschool de Schatkamer. Hier vind je informatie over onze school, het onderwijs en de activiteiten. Kinderen ontmoeten elkaar, ontdekken en ontwikkelen zich hier. Kijk gerust rond op deze site en ervaar onze school.

Daltonschool De Schatkamer

Daltonschool

De Schatkamer is een 4 klassige school in Biddinghuizen, waar op een moderne wijze met de nieuwste methodes les gegeven wordt. De basis voor ons onderwijs is het Daltonconcept. De pijlers van dit concept zijn verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Plezier en leren gaan bij ons hand in hand.

Daltonschool De Schatkamer - Onderbouw

Onderbouw: groep 1-2-3-4

De groep 1-2 (dit is de kleutergroep) en groepen 3-4 vormen onze onderbouw.  De kleuters ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen zich spelenderwijs en bereiden zich zo voor op groep 3.  In groep 3 begint het ‘echte’ werk, waarin de kinderen leren lezen, letters schrijven en rekenen.

Daltonschool De Schatkamer - Bovenbouw

Bovenbouw: groep 5-6-7-8

De leerlingen in de bovenbouw verwerken de lesstof digitaal. Hier staat het werken met doelen centraal. In groep 7-8 worden de leerlingen voorbereid op de middelbare school. In groep 7 beginnen we met plannen met een agenda. Groep 8 maakt de IEP eindtoets. Een spannende tijd die wij voor de kinderen zo prettig en rustig mogelijk laten verlopen.